Informácie

Osobnosti

Pamiatky

-Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle

-Pamätník dr. Jána

 Papánka

-Pamätník JUDr.

 Štefana Osuského

 -Pamätník Dušana

  Jurkoviča

-Pamätník Samuela

  Jurkoviča

-Pomník majstra

 Jána Husa

-Pomník Jozefa

 Miloslava Hurbana

-Pamätník rokov

 meruôsmich

 "Víťazstvo"

-Pamätník

  hurbanovských

  bojov z r. 1848

-Pamätník SNP

-Rímsko-katolícky kostol

-Evanjelický kostol

-Pamätná tabuľa na

 dome M. Šašku

-Pamätná busta

  Jána Lešku

-Pamätná tabuľa

  Štefana Fajnora

-Pamätná tabuľa

 Tomáša Tvarožka

-Pamätná tabuľa

 venovaná tvorcom

  prvého slovenského

  filmu

-Pamätné tabule na

  budove mestského

   úradu

-Pamätná doska k 70.

  výročiu vzniku ČSR

-Bronzový reliéf pri

  príležitosti 120.

  výročia narodenia

  M. R. Štefánika

História

Novinky

Kultúra

Šport  

Foto   

Priemysel

Služby

Kontakt

Register