Informácie

Osobnosti

    -Milan Rastislav

     Štefánik

    -Ján Gálus

    -Dušan

      Jurkovič               

    -Samuel Jurkovič

    -Martin

     Šaško                  

    -Ján Papánek

    -Jozef Miloslav

     Hurban   

    -Štefan Osuský

    -Martin Lacko

     (sváko Ragan)

Pamiatky

História

Novinky

Kultúra

Šport  

Foto   

Priemysel

Služby

Kontakt

Register