Informácie o meste...

Odchody autobusov..                         *Poloha...

Dopravný režim na nám M.R.Š*História

Počet obyvateľov: 5486                  Rozloha: 41 km2

Poštové smerové číslo: 906 13         Telefónna predvolba:  034/ 624. . . .  Štverník:  034/ 695. . . .

Príjazdové cesty: 499 - ...Myjava – Brezová – Piešťany... , 501- Brezová – Jablonica – Rohožník

+ cesta na Bukovec  +cesta do Prietrže (na Senicu)

Ulice: Myjavská, Prietržská, Bukovská, Bradlianska, Družstevná, Štúrova, J. Kráľa, Záhumnie,

Budovateľská, sídlisko D. Jurkoviča, Dr. Š. Osuského, sídlisko Horný rad, Garbiarska,

Hurbanova, Piešťanská, Baranecká, Odbojárov, sídlisko Dolné Lúky, Vajanského, Pod

vŕškami, Dolina, Staničná, Partizánska, Cesta SNP, Športová...

Námestia: nám. M. R. Štefánika, nám. 7. Apríla

Mestské časti: Mynárčiny, Štverník, Hurbanova dolina, Žriedlova dolina („Židovské“)...

Okolité mestá a obce: Okres Myjava – Myjava, Priepastné, Košariská, Bukovec

                                   Okres Senica – Hradište pod Vrátnom, Prietrž  

                                                                      

Primátor mesta: Ivan Ďurkovič                                                          

Vznik mesta:                                                   .      

1. mája 1966                                                   

  

    

 

*  Odchody autobusov..                         *Poloha...

Dopravný režim na nám M.R.Š*História